Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020

 

 

Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от ДЖЕЙ СИ ЕС ЕООД

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 „Джей Си Ес“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.095-0605 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки"

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 5240.87 лв.